Anders Klevstrand Tangen

Navn: Anders Klevstrand Tangen
Utdanning: Master i informasjonssystemer
Moduler: Moelven Industrier og BDO

Født og oppvokst i Porsgrunn. Har en bachelor i Innovasjon og Prosjektledelse fra Høgskolen i Østfold. Ønsket å spesialisere kompetansen mer mot teknologi, og har derfor tatt en mastergrad i informasjonssystemer (Information Systems: Management and Innovation) på Høyskolen Kristiania i Oslo. Ved siden av studiene har jeg de siste fire årene jobbet deltid i Gjensidige. Dette har vært svært interessant, og har gjort meg mer nysgjerrig på den organisatoriske tilnærmingen og strukturen i norske bedrifter.

Mitt hovedmål for traineeperioden er å lære noe nytt hver dag. Jeg er svært opptatt av endringsledelse og organisasjonsutvikling, og håper å kunne dyrke disse interessene videre gjennom å få tildelt ansvar og utfordrende arbeidsoppgaver i bedriftene jeg blir en del av. Deltakelse i utviklings- og endringsprosjekter er derfor noe jeg gleder meg stort til å komme i gang med.

Gjennom Trainee Innlandet skal jeg nå ha to moduler: Ett år i Moelven Industrier og ett år i BDO på Hamar. Jeg er nå godt i gang med min andre modul, og har hittil stortrivdes med varierte arbeidsoppgaver og mye ansvar både i Moelven og BDO.