Sverre Skogan Fredriksen

Utdanning: Bachelor i samfunnsøkonomi og master i finansiell økonomi (NTNU)

Moduler: Nye veier, Eika forsikring

Jeg er oppvokst i en liten bygd i Stjørdal, men flyttet til Trondheimsområdet for å studere. Nå står Innlandet for tur. Jeg har en Mastergrad i finansiell økonomi fra NTNU i Trondheim og en bachelor i samfunnsøkonomi fra samme universitet. I tillegg har jeg et årsstudium i bedriftsøkonomi ved Universitetet i Tromsø. Finansiell økonomi er en analytisk/teknisk tilnærming til økonomifaget, hvor jeg skrev masteroppgave om fastrentestrukturer. I tillegg til studiene ved NTNU har jeg erfaring med gårdsdrift og bank. Jeg ser på Trainee Innlandet som en unik mulighet for meg som nyutdannet til å tilegne meg kunnskap innenfor ulike sektorer og fagområder. Jeg ser frem til å bruke min kompetanse og bli kjent med mange nye mennesker.