Vi får ofte spørsmål om hvem vi er, hva ordningen går ut på og hva det vil si å være trainee. Vi har samlet noen av de vanligste spørsmålene vi har fått.

Hva er trainee?

En trainee hos oss har minst fire års utdannelse og er nyutdannet (maks to års relevant arbeidserfaring etter endte studier). Et traineeløp skal være noe annet enn et ordinært arbeidsforhold. Traineene arbeider med egne prosjekter, eller som nøkkelressurs inn i prosjekter i bedriften hvor vedkommende er ansatt som trainee. Traineene får også tilgang til sosiale og profesjonelle arenaer, de kanskje ikke hadde fått tilgang til utenfor Trainee Innlandet.

En trainee hos oss skal utfordre bedriftene de er i, i tillegg til å tilføre etterspurt kompetanse.

Hva er Trainee Innlandet?

Trainee Innlandet er et samvirkeforetak som eies av medlemsbedriftene. Den daglige driften av foretaket gjøres av en ekstern aktør. Siden 2017 har dette vært gjort at The Assessment Company, som har spisskompetanse innen rekruttering og organisasjons- og kompetanseutvikling.

Hvert år blir ti til femten traineer ansatt i en, to eller tre medlemsbedrifter hvor de skal være i totalt to år. Ordningen har eksistert i 20 år og er Norges eldste regionale traineeordning.

Hva får jeg ut av å være trainee?

Du vil få unik erfaring fra en, to eller tre av våre medlemsbedrifter. Samtidig får du delta i et kompetanseprogram, samt utvikle spisskompetanse gjennom deltakelse i Trainee Innlandets egne «task force»-grupper.

Får jeg lønn?

Du får konkurransedyktig lønn. Lønna forhandles hvert år hvor det tas høyde for konsumprisindeks og ansiennitet. Alle traineer i samme kull får samme lønn uavhengig bakgrunn og utdannelse.

Hvilke krav er det for å bli trainee?

For å bli trainee hos oss kreves det at du har minst fire års høyere utdannelse og ikke mer enn to års relevant arbeid etter uteksaminering.

Hvilken kompetanse etterspørres?

Medlemsbedriftene spiller inn sine kompetansebehov hvert år. Det betyr at det er forskjellig hvilke typer utdannelse og erfaring som etterspørres. Historisk sett har våre traineer hatt bakgrunn innen blant annet IKT, ulike ingeniørretninger, markedsføring, finans, økonomi, kommunikasjon, juss, HR, strategi og innovasjon.

Hvordan fungerer kontraktsforholdene?

Dersom du får tilbud om å bli trainee, skriver du kontrakt med alle bedriftene du skal være med i. Kontrakten er standard, men ansettelsesforholdet ligger hos den enkelte bedrift. Det betyr at for eksempel at lønningsdato vil kunne variere fra bedrift til bedrift. På samme måte kan enkelte bedrifter ha forskjellige goder som fleksitid, gratis lunsj etc.

En del av det å være trainee innebærer at man får være med på kompetanseprogram og andre arenaer som settes opp i regi av Trainee Innlandet. Dette utgjør omtrent 10 % av arbeidstiden, og gjøres under full lønn.

Får man bestemme hvilke bedrifter man skal være hos?

Traineen vil selvsagt kunne komme med innspill og ønsker, men til syvende og sist vil han eller hun få et tilbud fra en, to eller tre bedrifter – avhengig av hvilke som etterspør traineens kompetanse.

Består traineeløpet alltid av tre bedrifter?

Historisk sett har det vært mest vanlige at traineene har jobbet i tre moduler, á 8 måneder. Vi ser allikevel at flere av våre bedrifter ønsker å ha traineene over en lengre periode. Derfor tilbyr vi også alternative traineeløp. Noen traineer er i én bedrift, mens andre er i to.

Blir kun de med best karakterer ansatt?

Å bli en god trainee handler ikke bare om gode karakterer. Karakterer spiller en rolle, men hvem du er som person er minst like viktig for å lykkes i rollen som trainee. Arbeidserfaring, fritidsaktiviteter/engasjement, evne til å arbeide i team og til å sette seg raskt inn i nye arbeidssituasjoner anses er noen av kvalitetene vi kikker etter.

Når starter man å jobbe?

Traineer som rekrutteres via ordinært opptak starter på sitt første arbeidsmodul 1. september. Oppstart for traineer som rekrutteres utenom ordinært opptak avhenger av bedriftens behov.

Hvilke muligheter åpner seg for fast ansettelse etter endt trainee-periode?

Det er ikke uvanlig at traineen får tilbud om fast ansettelse eller prosjektstilling hos en av bedriftene, men dette er ingen garanti.

Alle «uteksaminerte» traineer fra de siste tre årene har hatt tilbud om jobb etter endt periode som trainee, enten i bedriftene de har jobbet i, eller i andre bedrifter i eller utenfor regionen.

Hva er kompetanseprogrammet?

Kompetanseprogrammet er en arena for personlig vekst, utvikling og nettverksbygging. Gjennom kompetanseprogrammet hjelper vi traineene med å bygge de relasjonelle egenskapene, som kreves for å lykkes som leder og som medarbeider. Programmet leveres av The Assessment Company, som har spisskompetanse på nettopp denne formen for trening og utvikling av grupper og enkeltindivider. Kompetanseprogrammet består av fire årlige kompetansesamlinger, fire årlige kvartalssamlinger, samt deltakelse i task force.

Hva er «task force»?

En task force er en gruppe hvor traineene får erfaring med annet type arbeid enn hva de gjør i bedriften. Pr. i dag har vi to grupper: Profilering og HR. Profilering jobber med kommunikasjon og markedsføring. HR jobber med rekruttering, onboarding, offboarding og kompetanseutvikling. Å delta i en task force er frivillig.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen for ordinært opptak er normalt i januar eller februar hvert år. Datoen kan variere noe fra år til år. Vi rekrutterer også løpende, dersom det oppstår kompetansebehov i våre bedrifter utenom ordinært opptak. Derfor kan det være en fordel å legge inn søknad i god tid før søknadsfristen.

Er det løpende opptak?

Det er fast opptak hvert år, men vi rekrutterer også utenom ordinært opptak dersom det oppstår mer umiddelbare kompetansebehov hos våre medlemsbedrifter. Ønsker du å bli trainee lønner det seg derfor å søke tidlig.

Du har til enhver tid mulighet til å endre søknaden, men søknader som endres etter søknadsfrist til ordinært opptak vil ikke tas høyde for. Endring av søknad vil ikke påvirke løpende opptak.

Jeg vil vite mer om Trainee Innlandet, hvordan kan jeg komme i kontakt med dere?

Du finner oss både på Facebook, LinkedIn og Instagram. I tillegg finner du kontaktinformasjonen til hver enkelt trainee under «våre traineer» her på nettsidene. Ønsker du kontakt med driveren av ordningen kan du kontakte ingvild.bergersen@theac.no.