Kontakt oss

Trainee Innlandet er et samvirkeforetak, etablert for å drive et tverrfaglig, regionalt traineeprogram. Medlemsbedriftene kommer fra ulike bransjer, har forretningsadresse i Innlandet, er likeverdige samarbeidspartnere og finansierer ordningen sammen.

Bakgrunn

Næringslivsnettverket Vikinglauget ble etablert i forkant av OL på Lillehammer, og i 1999 etablerte de sin egen traineeordining med det formålet å tiltrekke nyutdannede mennesker til Innlandet. Traineeordningen har vært organisert og driftet på ulike måter, og skiftet navn fra Vikinglauget Trainee til Trainee Innlandet våren 2008. I 2011 ble Trainee Innlandet SA stiftet. Ordningen har i dag ingen formell tilknytning til Vikinglauget.

Målgruppe

Trainee Innlandet retter seg mot unge, nyutdannede med minimum 4 års universitets- eller høyskoleutdannelse, innen eksempelvis teknologi, samfunn, økonomi, HR, markedsføring, innovasjon, bærekraft eller ingeniørvitenskap. Vi leter etter stjernekandidater med høy kompetanse, som er uredde, nysgjerrige og har stor innsatsvilje.

The Assessment Company (AC) har ansvaret for daglig drift av Trainee Innlandet.

Styret i Trainee Innlandet består av:

  • Monika Gillerhaugen, BDO, leder
  • Marian Evenstad, Eidsiva, nestleder
  • Erland Paulsrud, Nammo, styremedlem
  • Elisabeth Haukaas Bjerke, Glør IKS, styremedlem
  • Kjetil Nordbye, Ikomm, styremedlem
  • Terje Melheim, Moelven, vara

Marius Kjerneth

Leder Trainee Innlandet
Mobile: +47 950 45 635
E-mail: marius.kjerneth@theac.no

Marte Rønningstad Skjæret

Prosjektleder Trainee Innlandet
Mobil: +47 952 78 687
E-mail: mrs@theac.no