Å tiltrekke talenter anslås å bli nordiske bedrifters største utfordring i 2018

Våre avtroppende talenter har masterutdannelse, de tør å utfordre og, etter to år som trainee, kan de nå vise til bred erfaring fra ulike bransjer og arbeidssituasjoner.

Nedenfor møter du dem. Grip sjansen. Huk tak i dem og invitér en potensiell arbeidstaker til en uforpliktende prat.

Lars-Jørgen Berge Larssen

Nøkkelkompetanse: Markedsanalyse, strategisk markedsføring, kunnskapsdeling, lønnsomhetsvurdering, forretningsutvikling og innovasjon

Lojal – Jeg oppleves som lojal og tillitsfull.

Analytisk – Jeg foretrekker en analytisk tilnærming basert på fakta for å finne svarene jeg søker.

Løsningsorientert – Hvis det oppstår utfordringer finner jeg svarene individuelt eller gjennom samarbeid.

Vegard Ølstad

Nøkkelkompetanse: Dataanalyse, markedsanalyse og markedsføring i web og sosiale medier.

Problemløsende – Tar utfordringer på strak arm, og tilegner meg kunnskapene som trengs for å løse ukjente problemstillinger.

Forståelsesfull – Setter meg inn i andres ståsted og viser forståelse for deres situasjon for å finne mulige løsninger og kompromiss.

Nysgjerrig – Er kontinuerlig på utkikk etter nye måter å utnytte egne kunnskaper og data på.

 

Daniel Betten

Nøkkelkompetanse: Strategi, virksomhetsstyring, analyse, endringsledelse og forretningsutvikling.

Nysgjerrig – Om det er noe jeg ikke vet har jeg en trang til å finne det ut

Analytisk – Jeg liker å ta beslutninger basert på kunnskap og innsikt

 

Ann Kristin Moe Larsson

Pålitelig – Gi meg en oppgave, gjør jeg mitt beste for å finne en god løsning

Objektiv – Når jeg får en problemstilling foretrekker jeg å hente inn fakta og kombinere med tidligere erfaringer for å skape et best mulig resultat

Vitelysten – Jeg liker å prøve meg på nye utfordringer og tilegne meg ny informasjon og erfaring.

Camilla Mæland

Nøkkelkompetanse: Kontrakt og avtalerett, entreprise, eiendomsrett, offentlige anskaffelser, erstatningsrett og arbeidsrett.

Samvittighetsfull – jeg er ærlig, pliktoppfyllende, pålitelig, handlekraftig og har høy etisk standard

Kommunikasjons og samarbeid – jeg skaper tillit i ulike situasjoner, er løsningsorientert og relasjonsskapende

Analytisk – jeg har en sterk utviklet logisk sans og faktaorientert tilnærming med god kritisk vurderingsevne

Tor Holan Marstein

Nøkkelkompetanse: Numeriske analyser.

Interessert – Har en genuin faglig interesse

Utholden – For å bli god kreves mye øvelse

Mari Arnestad

Nøkkelkompetanse: Prosjektarbeid, logistikk, rapportering og fremstilling av tallmateriale, undervisning, budsjettering og regnskapsarbeid.

Nysgjerrig – Jeg er glad i å lære, og tror nysgjerrighet og er en viktig drivkraft for utvikling og læring.

Kreativ – Ingen ideer er dumme, men ikke alle trenger å være gode heller. Jeg liker godt å se ting fra andre vinkler og er glad i å diskutere alternative måter å nå et mål på.

Positiv – «Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det».

Dersom du ønsker å få en vurdering av din bedrifts kompetansebehov og kandidatenes egnethet kan du ta kontakt med våre samarbeidspartnere i The Assessment Company: anne.britt.svensrud@theac.no