På tide å styrke laget – å rekruttere en trainee

Som medlemsbedrift i Trainee Innlandet er du en del av et nettverk som styrker din posisjon i kampen om å rekruttere talenter. Programmet har årlig mer enn 200 søkere. Til enhver tid er omtrent 30 traineer ansatt i traineeprogrammets bedrifter.

Et traineeløp har en varighet på 24 måneder, hvor traineene jobber i én eller flere av bedriftene. Et traineeløp kan bygges opp på flere ulike måter, tilpasset bedriftenes behov:

  • 3 moduler i tre forskjellige bedrifter, 8 mnd
  • 2 moduler i to forskjellige bedrifter, for eksempel 12 mnd i hver
  • 24 mnd i én og samme bedrift

Se alle våre medlemsbedrifter her.

Jobber du i en bedrift med adresse i Innlandet? Hvis du ønsker å rekruttere trainee med høyere utdannelse vil vi gjerne ha kontakt med deg. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Dette leverer vi gjennom medlemskapet i Trainee Innlandet:

Rekruttering: Med mer enn 250 årlige søkere sitter Trainee Innlandet på en av regionens mest attraktive søkerbaser. Med The Assessment Company som samarbeidspartner bistår vi våre medlemsbedrifter med hele prosessen, fra annonsering, til rekruttering og onboarding.

Employer Branding: Via våre digitale kanaler, kontinuerlig kontakt med studentnettverk og tidligere og nåværende traineer sitter Trainee Innlandet på et bredt nettverk. Gjennom 20 år har vi bygget et sterkt omdømme. Dette drypper videre på våre medlemsbedrift. Vi samarbeider også gjerne med våre medlemmer for å øke deres synlighet og attraktivitet hos yngre arbeidstakere med høyere utdannelse.

Møteplasser: Vi vet at kompetansedeling er viktig. Gjennom 20 år har bedriftene i vårt nettverk, ved bruk av traineer, delt kompetanse på tvers. Møteplassene er en et tilleggstilbud til våre medlemsbedrifter, og et sted hvor vi setter kompetansedelingen i system.

Trainee Innlandets historie

Trainee Innlandet er et samvirkeforetak, etablert for å drive er et tverrfaglig, regionalt traineeprogram. Formålet er å tiltrekke og beholde kompetanse i regionen. Medlemsbedriftene kommer fra ulike bransjer, har forretningsadresse i Innlandet, er likeverdige samarbeidspartnere og fullfinansierer ordningen etter en avtalt fordelingsnøkkel. En oversikt over Trainee Innlandets (per i dag 40) medlemsbedrifter kan sees på følgende nettside: http://traineeinnlandet.no/medlemsbedrifter/.

Nettverket er åpent og tilgjengelig for alle organisasjoner som ønsker å være medlem, gitt at de har tilhold i Hedmark og/eller Oppland (det kommende fylket «Innlandet») og at bedriftene har prosjekter/arbeidsoppgaver/fagmiljøer som fremstår som relevante for traineene. Pendleravstand fra de største byene i regionen er ved enkelte tilfeller en forutsetning.

På vegne av medlemsbedriftene rekrutterer Trainee Innlandet unge, nyutdannede mennesker med minimum 4 års universitets- eller høyskoleutdannelse, innen eksempelvis teknologi, samfunn, økonomi, HR, markedsføring, innovasjon eller jus. Vi leter etter stjernekandidater med høy kompetanse, som er uredde, nysgjerrige og har stor innsatsvilje. Traineene tilbys et løp på to år, hvor de er ansatt i én, to eller tre bedrifter.

Ordningen ble etablert i 1999 av næringslivsnettverket Vikinglauget. Traineeordningen har vært organisert og driftet på ulike måter, og skiftet navn fra Vikinglauget Trainee til Trainee Innlandet våren 2008. I 2011 ble Trainee Innlandet SA stiftet.

Ordningen har i dag ingen formell tilknytning til Vikinglauget. Siden etableringen i 1999 har traineeordningen normalt rekruttert mellom 5 og 10 traineer i året, og ca. 65% av traineene har blitt værende i Innlandet. Det siste året har vi sett en god vekst, og per dags dato har vi 33 traineer i programmet: 10 traineer fra rekrutteringen i 2018 og 23 traineer fra rekrutteringen i 2019. Totalt har omtrent 200 traineer vært igjennom programmet. Mange av disse er i dag ansatt i viktige posisjoner i organisasjoner rundt omkring i regionen.

Visjon, mål og verdier:

Trainee Innlandets visjon er “Vi former Innlandets fremtid med dagens talenter”.

Trainee Innlandets hovedmål er:

  • Å tiltrekke, utvikle og beholde nyutdannet og ung arbeidskraft som speiler behovene i Innlandets næringsliv
  • Å være en drivkraft for inspirasjon og nytenkning
  • Å levere smidige tjenester og sikre god kvalitet for medlemmer og traineer