TraineeInnlandet

Traineenes hverdag

En trainees hverdag kan oppleves svært forskjellig, avhengig av både traineens fagbakgrunn og bedriften vedkommende jobber i. Her kan du lese om traineenes arbeidshverdag i Trainee Innlandet.

29. august 2016

Bank, bioteknologi og spesialisthelsetjeneste

Tilværelsen som trainee er ved veis ende. Jeg legger bak meg to år med stillinger hos tre ulike arbeidsgivere og er mange erfaringer rikere. Jeg har knyttet et verdifullt nettverk i regionen og stiftet bekjentskap med tre vidt forskjellige bransjer og sektorer. Det hele føles som en god investering for fremtiden.web_2702-2528CROPweb

Jeg startet traineeløpet hos Sparebanken Hedmark. Her inngikk jeg i kommunikasjonsavdelingen hos det ledende finanshuset på Innlandet. For meg ga bank assosiasjoner knyttet til noe konservativt og ord som lån, renter og avdrag. Jeg må innrømme at jeg var spent på hva hverdagen ville bringe, men den var alt annet enn kjedelig! For kommunikasjonsavdelingen er det viktig å være proaktive og fange opp det som skjer som kan påvirke bankens omdømme. Ved å være aktivt til stede og lage relevant innhold til tradisjonelle, digitale og sosiale kanaler, jobbes det for å skape engasjement og gode relasjoner til kundemassen. Gjennom arbeidet ble jeg kjent med hvordan banken har en sentral posisjon i næringsliv og utvikling, og ikke minst en sterk identitet i lokalsamfunnet. 

Fra det private næringslivet gikk turen videre til samvirkeorganisasjonen og bioteknologibedriften Geno. Her lærte jeg om verdien av norsk landbruk, genetikk og hvordan Geno «avler for bedre liv» – både nasjonalt og internasjonalt. Lite visste jeg om at vi i Norge har avlet frem verdens friskeste ku og at en virksomhet med hovedsete på Innlandet satser globalt gjennom å eksportere de ettertraktede genene fra Norsk Rødt Fe ut i verden. I deres nyetablerte marketing- og kommunikasjonsavdeling fikk jeg bidra på ulike flater, med markedsorientert og kampanjerelatert kommunikasjonsarbeid som fellesnevner. Orienteringen mot internasjonale segmenter og kollegaer fra blant annet USA, Italia og England, medvirket til at jeg også fikk testet språkferdigheter og dannet nye kulturerfaringer. 

Siste stopp på ferden er Sykehuset Innlandet, ett av 11 helseforetak under Helse Sør-Øst. Jeg jobber i kommunikasjonsavdelingen hos Innlandets største kompetansebedrift, med virksomhet på 49 steder i Hedmark og Oppland og over 400.000 innbyggere i dekningsområdet. Avdelingen ivaretar oppgaver innen intern og ekstern kommunikasjon for hele foretaket, gir kommunikasjonsfaglig veiledning og håndterer kontakt med presse og media. Det å jobbe administrativt i helsevesenet, midt i spenningsfeltet mellom den kliniske kjernevirksomheten, politikk og nasjonal styring, byr på både muligheter og utfordringer. Det oppleves meningsfylt å jobbe med noe som har så stor betydning for folk flest og genererer så mye engasjement.

Takket være Trainee Innlandet har jeg fått ta del i et bredt spekter av informasjons- og kommunikasjonsfaglige problemstillinger hos disse tre bedriftene. Utenom avdelingstilhørigheten har modulene, naturlig nok, vært preget av stor variasjon. Jeg har jobbet redaksjonelt på både digitale og tradisjonelle flater, målrettet og strategisk mot både nasjonale og internasjonale interessenter, operativt mot presse og media og prosjektbasert med internkommunikasjon, web og tjenestedesign. 
Hyppig rotering mellom ulike stillinger har gjort at jeg samtidig har fått trene på omstillingsevne og det å tilpasse seg ulike kulturer. Gjennom kompetansesamlinger har jeg gjennom perioden som trainee også lært mye om meg selv. «Friminuttene» med faglig påfyll og temaer som selvledelse, endringsledelse, stressmestring og retorikk, har gitt meg ny kunnskap og tidvis dyttet meg et godt stykke utenfor komfortsonen. Flere av perspektivene har utvilsomt gitt grobunn for både bevisstgjøring og refleksjon.

Trainee Innlandet har gitt meg et godt grunnlag for videre yrkesutøvelse. Jeg er sikker på at jeg har samlet erfaringer jeg vil få nytte av i fremtiden. På toppen av det hele har jeg knyttet varige vennskap. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten. Med mange gode minner i bagasjen takker jeg for meg!

 Mari Hage, kull 16