Kompetanseprogram

Som trainee vil du arbeide tett på andre, og samhandling med andre mennesker er en forutsetning for å oppnå gode resultater. Gjennom traineeperioden vil du oppleve å bli utfordret på mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon. Vi tror at nøkkelen til å lykkes som trainee blant annet ligger i å skape kvalitetsrelasjoner til andre mennesker, slik at du øker din evne til å påvirke situasjoner i samhandling med andre. Dette gjelder uavhengig av faglig bakgrunn, arbeidsoppgaver eller bransje. Kompetanseprogrammet er derfor lagt opp med hensikt å gjøre deg bedre på tverrfaglig samarbeid og innovasjon, gjennom å lære deg mer om relevante temaer der kommunikasjon er en rød tråd, samt å øve på hvordan en kan handle i slike situasjoner.

Praksisnært – økt selvinnsikt gjennom refleksjon av egen praksis
Kompetanseprogrammet er utformet på en helhetlig måte, og målet er faglig og personlig utvikling. Her vektlegges teori og treningsoppgaver som er relevante i traineenes arbeidshverdag. På samlingene blir det praktiske oppgaver, demonstrasjoner, ferdighetstrening, diskusjoner, erfaringsutveksling, presentasjoner og refleksjon over hva men har lært og hvor en bør jobbe med å utvikle seg videre.

Vår filosofi
Vi mener at man gjennom praktisk bruk av kjente kommunikasjonsteorier kan bli bedre på å kommunisere, noe som raskt bidrar til merkbare prestasjonsforbedringer og trygghet i rollen som trainee. Vi vil derfor knytte basisferdigheter i kommunikasjon opp mot daglige utfordringer som traineene vil stå overfor, herunder temaer som:

Selvledelse og lederskap
Team og samspill
Den lærende organisasjonen
Endringsledelse
Kommunikasjon
Retorikk og gjennomslagskraft
Møteledelse
Innovasjon og næringsutvikling
Stressmestring
samt evnen til å stille gode spørsmål og det å være en god sparringspartner

Dette anser vi å være nøkkelferdigheter til det å lykkes som trainee, der det å lykkes måles i; kreativitet, innovasjon og evne til å påvirke!

Organisering
Kompetanseprogrammet gjennomføres over to år, fordelt på 8 samlinger. Første og femte treningssamling er en tredagers samling som for tiden arrangeres på Ilsetra i Øyer Kommune. Øvrige samlinger vil gjennomføres i ulike medlemsbedrifter tilknyttet traineeprogrammet i Innlandet.

Instruktørene
Vi stiller høye krav til våre instruktører, og alle forelesere i kompetanseprogrammet har erfaring fra ledelse i kompetansebedrifter, samt høy teoretisk og praktisk integritet innenfor sitt interesseområde. Slik tar vi sikte på å gi traineene et kompetanseprogram preget av kvalitet og praktisk utprøvde metoder som er direkte anvendelige i arbeidshverdagen.