TraineeInnlandet

Bedriftene

Nærmere 30 bedrifter med base i Hedmark og Oppland er i dag med i Trainee Innlandet, og stadig flere melder sin interesse for å bli med. Både offentlige og private virksomheter er representert. Samlet har bedriftene over 17000 ansatte i svært ulike bransjer. Som trainee kan du få muligheten til å arbeide ved lokale, nasjonale og globale aktører innenfor blant annet vareproduserende industri, treforedling, vann og avløp, energi, spill, bank, helse og kommunal sektor.